• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Technology Nexus AB (publ) höjer sin prognos i samband med etablering i Europa

Technology Nexus AB (publ) höjer sin prognos i samband med etablering i Europa

Report this content

Technology Nexus AB (publ) höjer sin prognos i samband med etablering i Europa. Nexus är idag en av tre ledande leverantörer inom området säkrade IT- lösningar på den nordiska marknaden. Som en konsekvens av förvärvet av Netsys AB och den därtill hörande breda internationella kundbasen avser Nexus att inom en treårsperiod nå motsvarande position på den europeiska marknaden. Vi ser en fortsatt god tillväxt i efterfrågan och höjer vår omsättningsprognos för innevarande år från tidigare kommunicerade 330 - 350 Msek till spannet 360 - 380 Msek. Nexus visar dessutom en fortsatt god resultattillväxt såväl i nominella som relativa tal. För mer information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil 0706 - 47 58 10. e-post mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge samt Hamburg och Paris. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar