• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Technology Nexus AB (publ) och Adtranz Signal tecknar intentionsavtal kring fortsatta leveranser

Technology Nexus AB (publ) och Adtranz Signal tecknar intentionsavtal kring fortsatta leveranser

Report this content

Technology Nexus AB (publ) och Adtranz Signal tecknar intentionsavtal kring fortsatta leveranser. Technology Nexus, nedan kallat Nexus, och Adtranz Signal har tecknat ett intentionsavtal gällande ett långsiktigt leverans- och förvaltningsåtagande avseende framförallt hårdvaran kring Adtranz Signals ställverksdator ILC951. Avtalet beräknas löpa fram till januari 2004. Avtalet, som beräknas ha ett värde av c:a 35 Msek, omfattar: -produktion, logistik och leveranser -tekniskt stöd och underhåll -samarbete kring produktutveckling Intentionsavtalet tecknas för att möjliggöra en omedelbar start av Nexus åtaganden. "Det långsiktiga avtalets syfte är att sätta slutkunden i centrum, öka totalkvaliteten och reducera totala cykeltider genom hela leveranskedjan till ömsesidig nytta för alla parter. Vi strävar gemensamt mot nöjda slutkunder, nollfel, alla leveranser i tid, minimala ledtider och kostnadseffektivitet, samt ökad service och flexibilitet.", säger Ola Kjellstrand, enhetschef, Nexus Product Sourcing. "Avsikten med detta avtal är att säkra produktförsörjningen av ställverksdatorer, säkerställa kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Avgörande för att lyckas med detta är ett långsiktigt, och nära samarbete med en partner som matchar våra högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav" säger Gillis Dahlin, ansvarig för avtalet från Adtranz Signal. För mer information kontakta: Ola Kjellstrand, enhetschef, Nexus Product Sourcing, Mobil 0708-17 01 97, ola.kjellstrand@nexus.se. Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, Mobil: 0706-475810 Janette Jennische, informationschef Adtranz Signal, Mobil: 070 - 212 5053, E -mail Janette.jennische@se.adtranz.com Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge samt Hamburg och Paris. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se Fakta om Adtranz Signal AB Adtranz Signal är ett innovativt och modernt företag som utvecklar, marknadsför och installerar avancerade signalsäkerhets- och trafikledningssystem. Framtidens effektiva och lönsamma spårtrafik är beroende av om kapacitet och hastighet kan öka , tillgängligheten bli bättre samt om komfort och säkerhet höjs. På hemsidan finner du information om företagets produkter, pågående projekt och framtidens trafiklösningar. Här finns också studentinformation och en anslagstavla för lediga jobb. Svenska Adtranz Signal ingår i en grupp av 19 signalbolag runt om i världen. Signalgruppen ingår i Adtranz-koncernen som tillverkar tåg och levererar totala trafiklösningar för spårbunden trafik. Adtranz- koncernen ägs av DaimlerChrysler. Mer information finns på www.signal.adtranz.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00690/bit0001.pdf

Dokument & länkar