Technology Nexus AB (publ) tecknar avtal rörande Secure Extranet-lösning med Avesta Sheffield AB

Technology Nexus AB (publ) tecknar avtal rörande Secure Extranet-lösning med Avesta Sheffield AB. Technology Nexus AB (publ), noterade på Stockholms Fondbörs O-lista, och Avesta Sheffield AB har tecknat ett avtal rörande Secure Extranet-lösning avseende säker åtkomst till bl a e-handelslösningar för Avesta Sheffields externa användare och kunder. Avtalet innebär att Nexus kommer att ta fram säkerhetslösningar och arkitektur för Avesta Sheffields webbsystem, samt kopplingar till interna system i Avesta Sheffields intranät. "Framträdande aktörer i respektive segment, såsom t ex Avesta Sheffield, är i dag aktiva på att skapa öppen och säker access i nya affärslösningar över Internet. Dessa behov kan vi idag tillgodose via vårt beprövade Secure Extranet-koncept" säger Mats Enquist, Vice VD på Nexus. "Vi kan som partner agera tillsammans med Avesta Sheffield AB för att säkra hela affärskedjan". "Nexus är en etablerad leverantör av säkrade lösningar. Tillsammans med Nexus modell och förmåga att kvalitetssäkra hela projektet, ser vi med förväntan och stor tillförsikt fram mot den färdiga lösningen. Avesta Sheffield ligger långt framme i arbetet med att skapa den nya tidens affärslösningar, och detta är en viktig pusselbit i det arbetet", säger Claes Wallner, IT-chef på Avesta Sheffield AB. För ytterligare information kontakta; Mats Enquist, vice VD Nexus, 018-17 18 00, 0705 - 93 77 71 Claes Wallner, IT-chef, Avesta Sheffield, 08- 613 36 00, 070-593 15 95 Fakta om Technology NEXUS AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, är specialiserade på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar både mot slutkundsmarknaden, och som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara Nordens ledande partner för säkrade IT-lösningar. Nexus har c:a 270 anställda, med placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Umeå, Karlstad, Västerås och Borlänge. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se Fakta om Avesta Sheffield AB Avesta Sheffield är en av världens ledande leverantörer med marknadens bredaste program av stålsorter, dimensioner, ytutföranden och vidareförädlade produkter. Vi satsar på forskning och utveckling i nära samarbete med våra kunder för att lösa deras korrosionsproblem och för att utveckla nya applikationer för rostfritt stål. Koncernen omsätter c:a 16 Miljarder kronor och har produktionsenheter i Sverige och Storbritannien samt ett globalt nät av säljbolag och agenter. Mer information finns på www.avestasheffield.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000525BIT01200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000525BIT01200/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar