Tritech, under samgående med Nexus, utvecklar nytt avancerat styrsystem åt Nobel Biocare Procera

Tritech, under samgående med Nexus, utvecklar nytt avancerat styrsystem åt Nobel Biocare Procera Tritech Teknik AB (under samgående med Nexus) och Nobel Biocare Procera AB har idag tecknat ett avtal om utveckling och installation av den andra generationens styrsystem för Nobel Biocare Proceras produktionsmaskiner. Utvecklingsavtalet omfattar samtliga fräsmaskiner vid Nobel Biocare Proceras produktionsanläggningar i Stockholm och New Jersey, USA. Vidare har Tritech och Nobel Biocare Procera tecknat ett 8- årigt serviceavtal som omfattar både mjukvara och hårdvara. Maskinerna är så kallade 3-dimensionella robotstyrda fräsar som används vid tillverkning av individuellt utformade tandhättor i keramik. En tandhätta utgör den bärande kärnan i en tandkrona och beläggs med ett färganpassat porslin. Tandkronan cementeras på en befintlig nedslipad tand eller på ett tandimplantat och resultatet blir en ny perfekt tand. "Ökad omsättning och högre produktionstakt gör att vi behöver utveckla nästa generations styrsystem för våra fräsmaskiner", säger Jonas Salomonson, VD för Nobel Biocare Procera. "I Tritech har vi funnit en partner som har kunskapen att utveckla industriella system, men som också kan ta ansvar för service och underhåll under lång tid." "Vi är både stolta och glada att Nobel Biocare Procera valt Tritech som sin utvecklingspartner för sitt nya styrsystem", säger Thomas Jonsson, VD för Tritech Teknik AB. "Affären befäster vår förmåga att leverera industriella applikationer för krävande tillämpningar." Projektet omfattar nyutveckling av både hårdvara och programvara, installation och förvaltning. De första installationerna beräknas ske under sommaren 2003. För ytterligare information, kontakta: Thomas Jonsson, Verkställande Direktör, Tritech Teknik AB, Tel. 08-410 120 00, thomas.jonsson@tritech.se Fakta om Tritech Teknik AB Tritech är ett av Sveriges ledande företag för utveckling av intelligenta produkter, det vill säga maskiner och apparater som med hjälp av inbyggda system kan kommunicera och interagera med sin omvärld. I över 10 år har Tritech arbetat med produktutveckling för svensk industri, och våra kunder består av industriföretag och nya innovativa produktföretag. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom telekommunikation, medicinsk teknologi, tung fordonsindustri, verkstadsindustri och konsumentprodukter. Tritech har 120 anställda, omsätter 100 miljoner kronor och har kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg. Mer information finns på www.tritech.se. Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar