Utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibelt skuldebrev i Technology Nexus AB

Utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibelt skuldebrev i Technology Nexus AB Som tidigare redovisats förvärvade Technology Nexus AB (publ) under år 2003 aktier i Tritech Teknik AB. Köpeskillingen bestod i aktier, teckningsoptioner och ett konvertibelt skuldebrev. De säljare som erhöll teckningsoptioner var de tidigare huvudaktieägarna i Tritech Teknik AB och Emerging Technologies ET AB. Dessutom erhöll Emerging Technologies, vars samtliga rättigheter och skyldigheter har överlåtits till Northwest Capital Ltd., ett konvertibelt skuldebrev. Northwest Capital Ltd. och de tidigare huvudaktieägarna i Tritech Teknik AB har med stöd av teckningsoptioner tecknat sammanlagt 3 073 863 aktier i Technology Nexus AB. Vidare har Northwest Capital Ltd. begärt att konvertera sin fordran om 4 000 000 kronor mot 430 107 aktier. Northwest Capital Ltd. och de tidigare huvudaktieägarna har därmed inte någon ytterligare rätt att teckna aktier och har inte heller någon ytterligare fordran gentemot Technology Nexus AB med anledning av deras försäljning av aktier i Tritech Teknik AB. Efter registrering av de nya aktierna enligt ovan, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent, kommer det att finnas sammanlagt 39 514 184 aktier i Technology Nexus AB. Northwest Capital Ltd. blir en av de största ägarna i Technology Nexus AB med en ägarandel om cirka 7,4 procent. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Nexus TECHNOLOGY NEXUS AB (PUBL), noterat på Stockholmsbörsen, levererar lösningar, produkter och konsultbaserade tjänster där säkerhet är en avgörande faktor. Nexus är indelat i två affärsområden. NEXUS SECURED BUSINESS SOLUTIONS - Produkter för elektronisk identifiering och signering. Är en av Europas ledande aktörer inom området. NEXUS SECURITY CONSULTANTS - En för Sverige unik satsning och fokusering på informationssäkerhet. Inom affärsområdet finns ett hundratal specialister som tillhör Sveriges elit inom informationssäkerhetsområdet. Nexus har totalt cirka 230 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (säte) och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, Brüssel och Madrid. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21540/wkr0010.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar