#16-16 Årsrapport för redovisningstillsyn 2016

NGM-börsen ska enligt 5 kap. 18 § FFFS 2007:17 offentliggöra en årlig rapport avseende övervakningen av regelbunden finansiell information (”redovisningstillsyn”). Rapporten redogör för den övervakning som skett under 2016 samt resultatet av granskningarna.

Årsrapporten finns även tillgänglig under fliken regelbunden finansiell information på NGM-börsens hemsida.

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.