#17-01 Handel med preferensaktier i Obducat AB

Obducat AB (OBDU B) har som tidigare meddelats i börsmeddelande #16-14 genomfört en företrädesemission av preferensaktier. Sista dag för handel med betalda tecknade preferensaktier av serie B (OBDU BT PREF B) har nu fastställts till den 18 januari 2017. Första dag för handel i Obducat preferensaktie av serie B (OBDU PREF B) blir den 20 januari 2017.

Information om värdepapper:

Listningsnamn: Obducat BT PREF B

Kortnamn: OBDU BT PREF B

ISIN-kod: SE0009383177

Första handelsdag: 2016-12-07

Sista handelsdag: 2017-01-18

Instrument-ID: 3HP4


Listningsnamn: Obducat PREF B

Kortnamn: OBDU PREF B

ISIN-kod: SE0009357536

Första handelsdag: 2017-01-20

Sista handelsdag: Meddelas i separat börsmeddelande

Instrument-ID: 3KNF

Antal instrument: 16653818


Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen


Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar