#17-02 Ändrat datum för handelsstart med preferensaktier i Obducat AB

Obducat AB (OBDU B) har som tidigare meddelats i börsmeddelande #16-14 genomfört en företrädesemission av preferensaktier. Obducat AB har idag meddelat att första dag för handel med Obducats preferensaktie av serie B (OBDU PREF B) blir den 25 januari 2017. Detta skiljer sig från vad som tidigare meddelats i börsmeddelande #17-01 då första handelsdag angavs till 20 januari 2017.

Information om värdepapper:

Listningsnamn: Obducat PREF B

Kortnamn: OBDU PREF B

ISIN-kod: SE0009357536

Första handelsdag: 2017-01-25

Sista handelsdag: Meddelas i separat börsmeddelande

Instrument-ID: 3KNF

Antal instrument: 16653818


Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen


Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar