#17-06 Första dag för handel med Coeli Real Estate Fund I PREF P2 på Nordic AIF blir den 30 augusti 2017

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera Coeli Real Estate Fund I PREF P2 på Nordic AIF. Första dag för handel blir den 30 augusti 2017. För ytterligare information hänvisas till bolagets prospekt.

Information om instrumentet:

Listningsnamn: Coeli Real Estate Fund I PREF P2

Kortnamn: CREF1 PREF P2

Första handelsdag: 2017-08-30

ISIN-kod: SE0009695851

Instrument-ID: 3Y2M

Antal aktier: 397 140

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Marknad: XNGM

Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Om Nordic AIF

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22 juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar