#17-07 Upphörande av medlemskap för The Royal Bank of Scotland PLC

The Royal Bank of Scotland PLC har inkommit med begäran om att avsluta sitt medlemskap hos NGM per den 18 oktober 2017.

NGM har beslutat bevilja denna begäran och medlemskapet för The Royal Bank of Scotland PLC upphör den 18 oktober 2017. The Royal Bank of Scotland PLC har haft medlemsidentitet ”RBS” i NGM-börsens handelsystem.

Som tidigare kommunicerats agerar BNP Paribas Market Maker i de instrument som The Royal Bank of Scotland PLC har emitterat på NDX.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar