#17-61 Uppdaterad observationslistning av Metallvärden i Sverige AB

Metallvärden i Sverige AB (METV MTF/METV MTF TO1), vars aktier och teckningsoptioner är listade på Nordic MTF, offentliggjorde via ett pressmeddelande efter börsens stängning den 10 oktober 2017 att Metallvärden i Sverige AB samt dess dotterbolag begärs i företagsrekonstruktion. Syftet med rekonstruktionerna är, enligt bolagets pressmeddelande, att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Aktierna och relaterade värdepapper i Metallvärden i Sverige AB är sedan den 25 augusti 2017 placerade under observation efter det att bolaget genomfört större engångsreserveringar och angett att bolaget har likviditetsproblem. Mot bakgrund av ovanstående information har NGM-börsen beslutat att uppdatera observationsnoteringen. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om instrumentet som omfattas:

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige 

Kortnamn: METV MTF

ISIN-Nummer: SE0007789417

Instrument-ID: 9XX

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige TO1 

Kortnamn: METV MTF TO1

ISIN-Nummer: SE0006731774

Instrument-ID: 2DER

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar