#18-16 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Free2move Holding AB

Free2moves företrädesemission avslutades den 15 februari 2018 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units, F2M MTF BTU, fastställts till den 20 februari 2018.

Villkor för teckningsoption Serie 3 (TO3)

Två (2) teckningsoptioner av serie 3 (TO3) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till priset av 0,007 kr/aktie under perioden från och med 1 mars 2019 till och med till 31 mars 2019.

Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 26 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Free2move Holding BTU

Kortnamn: F2M MTF BTU

ISIN-kod: SE0010740399

Sista dag för handel: 2018-02-20

FISN-kod: FREE2MOVE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: MCMUXR

Instrument-ID: 44FC

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Free2Move TO3

Kortnamn: F2M MTF TO3

ISIN-kod: SE0010637132

FISN-kod: FREE2MOVE/OPT RTS 20190331

CFI-kod: RMXXXX

Första dag för handel: 2018-02-26

Sista dag för handel: 2019-03-27

Instrument-ID: 47LX

Tick size table/liquidity band: A

Antal instrument: 3 281 548 614

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar