#18-33 Företrädesemission i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman den 23 mars 2018 i MultiDocker Cargo Handling AB (publ) (”Bolaget”) beslutades att genomföra en nyemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 mars 2018. Avstämningsdag är den 3 april 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 0,55 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april 2018 till och den 20 april 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 5 april 2018 till och med den 18 april 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 5 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 mars 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling TR
Kortnamn: MULT MTF TR
ISIN-kod: SE0011088483
FISN-kod: MULTIDOCKE/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-04-05
Sista dag för handel: 2018-04-18
Instrument-ID: 49L4
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 130 333 000
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling BT
Kortnamn: MULT MTF BT
ISIN-kod: SE0011088491
FISN-kod: MULTIDOCKE/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-04-05
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 49L5
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar