#18-75 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Prolight Diagnostics AB

Emissionen i Prolight Diagnostics AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Prolight Diagnostics BTU har nu fastställts till den 6 augusti 2018. Första handelsdag för teckningsoptionen (TO3) har fastställts till den 10 augusti 2018.

Villkor för teckningsoption Serie 3 (TO3) i sammandrag
Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 28 februari 2019 och ger rätt att under tiden från och med den 1 februari 2019 t.o.m. den 28 februari 2019 till lösenkursen 2,85 kr teckna en (1) aktie med stöd av tre (3) teckningsoptioner.

För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Prolight Diagnostics BTU
Kortnamn: PRLD MTF BTU
ISIN-kod: SE0011310101
FISN-kod: PROLIGHT/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2018-06-04
Sista dag för handel: 2018-08-06
Instrument-ID: 4CV5
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Prolight Diagnostics TO3
Kortnamn: PRLD MTF TO3
ISIN-nummer: SE0011230861
CFI-kod: RMXXXX FISN-kod: PROLIGHT/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2018-08-10
Sista dag för handel: 2019-02-26
Instrument-ID: 4H5F Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 16 622 445
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar