#18-82 Information rörande beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB för aktieägare i Archelon AB

Den extra bolagsstämman den 28 augusti beslutade om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB samt bemyndigande styrelsen att bestämma avstämningsdag för denna utdelning. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) B-aktie i Goldore per varje 127 aktier i bolaget (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Utdelningen motsvarar ca 25 procent av bolagets samtliga B-aktier i Goldore.

Såsom avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 6 september 2018. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Goldore Sweden AB är den 4 september 2018. Den 5 september 2018 handlas Archelon AB aktie utan rätt till utdelning av aktier i Goldore Sweden AB.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Archelon B

Kortnamn: ALON MTF B

ISIN-kod: SE0005594801     

CFI-kod: ESVUFR

FISN: ARCHELONAB/SH B

Instrument-ID: 3PHD

Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55. 

Prenumerera

Dokument & länkar