#19-45 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Metallvärden i Sverige AB

Emissionen i Metallvärden i Sverige AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Metallvärden i Sverige BT har nu fastställts till den 24 april 2019.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige BT

Kortnamn: METV BT

ISIN-kod: SE0012013241

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: METALLVARD/SH

Sista dag för handel: 2019-04-24

Instrument-ID: 4SUR

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar