#19-57 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Dividend Sweden AB

Emissionen i Dividend Sweden AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Dividend Sweden BTB har nu fastställts till den 4 juni 2019.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Dividend Sweden BTB
Kortnamn: DIVI BTB
ISIN-kod: SE0012455186
FISN-kod: DIVIDENDSW/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2019-06-04
Instrument-ID: 533D
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar