#19-58 Information rörande utdelning av teckningsoptioner till aktieägare i Abelco Investment Group AB

Abelco Investment Group AB (“Abelco“). har i pressmeddelande den 31 maj 2019 meddelat att man kommer ge ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier i Abelco erhålles en (1) teckningsoption (TO2) vederlagsfritt. Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 5 juni 2019.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) kan ske från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,09 SEK.

Teckningsoptionerna (TO2) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Information om teckningsoptionens första handelsdag kommer att meddelas via separat börsmeddelande.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55. 

Prenumerera

Dokument & länkar