#19-83 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i MultiDocker Cargo Handling AB

Emissionen i MultiDocker Cargo Handling AB (MULT) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med MULT BT har fastställts till den 14 augusti 2019.

 Information om berört instrument:
Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling BT
Kortnamn: MULT BT
ISIN-kod: SE0012729820
FISN-kod: MULTIDOCKE/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2019-08-14
Instrument-ID: 591K
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar