#19-85 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Xavitech AB

Emissionen i Xavitech AB (XAVI) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med XAVI BTB har fastställts till den 22 augusti 2019.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Xavitech BTB
Kortnamn: XAVI BTB
ISIN-kod: SE0012740280
FISN-kod: XAVITECH/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2019-08-22
Instrument-ID: 598M
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar