FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera aktierna av serie A och serie B i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 8 mars 2019.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden A
Kortnamn: FBM MTF A
ISIN-kod: SE0008293591
CFI-kod: ESEUFR
FISN-kod: FUNDEDBYME/SH A
Första handelsdag: 2019-03-08
Instrument-id: 5133
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 2 058 547
Marknad: NMTF
Segment: MST
Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden B
Kortnamn: FBM MTF B
ISIN-kod: SE0008293617
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: FUNDEDBYME/SH B
Första handelsdag: 2019-03-08
Instrument-id: 5134
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 3 355 444
Marknad: NMTF
Segment: MST
Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar