Information om sista dag för handel med Nickel Mountain Resources BT1

Sista dag för handel med Nickel Mountain Resources BT1 har nu fastställts till den 9 mars 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nickel Mountain Resources BT1 

Kortnamn: NICK MTF BT1
ISIN-kod:
SE0010769992
FISN-kod: NICKELMORE/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2018-03-09
Instrument-ID: 4582
Marknad: NMTF
Segment: MST
 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar