NEDSKRIVNING I NILÖRNGRUPPEN

Som tidigare aviserats har Nilörngruppens ledning och styrelse gjort en omfattande analys av verksamheten som även innefattat en genomgång av balansräkningen. Som ett resultat av denna genomgång har Nilörngruppens styrelse nu beslutat att göra en nedskrivning om totalt 30 MSEK. Nedskrivningen avser främst goodwill och outnyttjade skattefordringar i utländska dotterbolag samt varulager. Nedskrivningen har ingen kassaflödespåverkan men kommer att belasta Nilörngruppens resultat för det fjärde kvartalet 2004. (Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2004 lämnas den 14 februari 2005.) Borås den 20 december 2004 Nilörngruppen AB (publ)

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Dokument & länkar