RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2004

RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2004 · Orderingången för andra kvartalet uppgick till 65,3 MSEK (68,9) och för första halvåret till 132,8 MSEK (133,8). · Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 66,8 MSEK (68,0) och för första halvåret till 129,1 MSEK (136,5). · Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -3,5 MSEK (-0,7) och för första halvåret till -5,0 MSEK (-1,7). · Resultatet per aktie uppgick till -1,91 kronor (-0,65) för årets första sex månader. Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20220/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Dokument & länkar