Rapport för första kvartalet 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Första kvartalet Belopp MSEK 2000 1999 Nettoomsättning 80,4 66,4 +21% Rörelseresultat 3,9 3,1 +25 % Resultat efter finansiella poster 3,8 2,7 +38 % Resultat efter skatt 2,6 2,1 +23 % VERKSAMHETENS UTVECKLING Nilörngruppens expansionsstrategi är att genom företagsköp öka volymerna och samtidigt genom rationaliseringar och synergier öka marginalerna i koncernen. Under de senaste åren har bolaget expanderat kraftigt genom förvärv. I december 1999 träffades slutuppgörelse med de tidigare ägarna till HH Calmon & Co Ltd. I samband härmed övertogs management-ansvaret för Calmonkoncernen. Under första kvartalet har omstruktureringsarbetet inletts för att fullt ut integrera det engelska dotterbolaget HH Calmon & Co Ltd med resterande delar av koncernen. MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Efterfrågan har ökat successivt. Koncernens orderingång första kvartalet uppgick till 92 MSEK, jämfört med 76 MSEK motsvarande period föregående år. Ökningen för jämförbara enheter första kvartalet var 7%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00820/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Dokument & länkar