Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2004 · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick under perioden till -2 845 Kkr jämfört med -1 195 Kkr för samma period föregående år. · Resultat efter skatt blev -8 834 Kkr (-7 032) och resultat per aktie blev -0,08 kr (-0,07). · Bruttomarginalen utvecklas positivt och blev 15,1 % (14,7 %). · Omsättningen för niomånadersperioden blev 57 085 Kkr (65 542), en minskning med 12,9 % jämfört med 2003. För tredje kvartalet var omsättningen i paritet med 2003 (-2%). · Avtal tecknat med FöreningsSparbanken Kontaktperson VD, Roger Blomquist. Email: roger.blomquist@netrevelation.se. Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas affärsverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20120/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar