Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 mars 2003 * Trendbrott under första kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 657 Kkr till ett positivt resultat på 86 Kkr jämfört med 2002 (-571Kkr). Resultat efter skatt blev -1 932 Kkr (-2 387 Kkr) * Omsättningen för perioden ökade med 23% till 26 975 Kkr. Motsvarande omsättning för samma period 2002 var 21 993 Kkr. * Bruttomarginalen blev 13,7 % (14,5%). För helåret 2003 bedöms trenden som fortsatt positiv, med en målsättning på 15% (utfall 2002:12,1%). * Fr o m första kvartalet 2003 granskar bolagets revisor även delårsrapporterna och avger granskningsrapport. Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Netrevelations logistikprodukter består av tågtaxi, anslutnings-resor till tåg, buss och flyg samt företagstaxi, effektivare taxiresor i tjänsten. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson Roger Blomquist, VD Netrevelation Holding AB (publ), roger.blomquist@netrevelation.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar