Halvårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2004

Halvårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2004 - Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till -1 959 Kkr jämfört med -618 Kkr för samma period föregående år. - Resultat efter skatt blev -5 922 Kkr (-4 593) och resultat per aktie blev -0,06 kr (-0,04). - Bruttomarginalen utvecklas positivt och blev 15,2 % (14,5). - Omsättningen för första halvåret blev 40 051 Kkr (48 167), en minskning med 17% jämfört med 2003. Andra kvartalet minskade med 10% jämfört med motsvarande period 2003. - Antalet bokningar ökar i Netsys. Kontaktperson VD, Roger Blomquist. Email: roger.blomquist@netrevelation.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar