Netrevelation effektiviserar sälj- och utvecklingsorganisationen

Netrevelation effektiviserar sälj- och utvecklingsorganisationen I januari har vi omorganiserat vår sälj- och utvecklingsorganisation i syfte att snabbare nå driftsättning och därmed transaktioner i våra projekt. All personal är nu samlade i ett enda bolag; Netrevelation AB (publ). En självstyrande arbetsgrupp med representanter från drift, utveckling och support har fått ansvaret för att större kunder och utvecklingsprojekt kan driftsättas effektivt och planenligt. Genom den nya organisationen får vår VD en möjlighet att ägna mer tid åt att teckna nya kontrakt och att utveckla tjänsterna tillsammans med våra kunder. Den nya organisationen innebär också att vi blir mer kostnadseffektiva. Genom förändringen sänker vi personalkostnaderna med ca 1.7 MSEK, vilka får full effekt fr o m kvartal 2. Försäljningen I januari ökade Tågtaxiförsäljningen med ca 25% jämfört med samma period 2002. Ny modell för intäktsredovisning I vår bokslutskommuniké informerade vi om att vi förändrat kriterierna för vår intäktsredovisning. Fr o m fjärde kvartalet 2002 tillämpar vi en mer konservativ bedömning av upplupna intäkter. Nu redovisas omsättningen baserat endast på faktiska debiteringar, tidigare redovisades även en bedömning av utförda men ej avräknade transporter. Nedan visar vi nettoomsättning på rullande tolvmånaders basis, korrigerad för den nya modellen för intäktsredovisningen. [REMOVED GRAPHICS] Tågtaxi Under senare delen av januari har vi utvecklat ytterligare tjänster i Tågtaxi, med planerad driftsättning i mars. Tjänsterna är framförallt riktade till rörelsehindrade och innebär bokningsbara storbilar och bilar med lift, samt ledsagningstjänster. FöretagTaxi Under januari ägnades mycket tid åt Telia-projektet där planeringen och teknisk utredning pågår för fullt för att möjliggöra ett avtal med Telia- koncernen. Vidare fortsatte testerna av det nya konceptet för ersättningstrafik för tågoperatörer. Testerna har lett fram till en åtgärdslista för förbättringar av bokningsklienten. Nästa nyhetsbrev nr 9, kommer den 20 mars. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar