Netrevelation erhåller långfristigt lån och drar tillbaka nyemission

NETREVELATION ERHÅLLER LÅNGFRISTIGT LÅN OCH DRAR TILLBAKA NYEMISSION Netrevelations styrelse har beslutat, i samförstånd med tecknaren Lakom, att dra tillbaka den tidigare beslutade nyemissionen om 9.265.000 aktier. Orsaken till tillbakadragandet är den kritik som aktieägare riktat mot styrelsens emissionsbeslut. Kapitalbehovet tillgodoses av huvudägarna genom ett långfristigt lån motsvarande emissionslikviden. Styrelsen avser också att kalla till extra bolagsstämma för att genomföra förändringar av styrelsen. Begäran om att kalla till extra bolagsstämma har inkommit från huvudägaren (Roger Blomquist). Datum för extra bolagsstämma meddelas i kommande kallelse. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Besök även: www.netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar