Netrevelation fattar beslut om konvertibelemission med företrädesrätt för aktieägarna

Netrevelation fattar beslut om konvertibelemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen i Netrevelation har fattat beslut om att emittera konvertibla skuldebrev om 14 209 284 kronor med aktieägarnas företrädesrätt. Löptiden blir 4 år med 7% årlig ränta. Första konverteringstillfället är om ett år och därefter en gång per år. Teckningstiden är mellan den 25 augusti - 12 september. Både teckningsrätter och konvertibler särnoteras på Nya Marknaden. Konvertibelerbjudandet består av ett paket, med två konvertibler. Paketet är på nominellt 4 kronor och ger en rättighet att konvertera till 2 aktier för 0.50 kr och en rätt att konvertera till 2 aktier för 1.50 kr. 30 aktier i Netrevelation ger rätt att teckna ett konvertibelpaket om 4 kronor. Avstämningsdagen är den 19 augusti. De största ägarna i Netrevelation motsvarande ca 40% av bolaget ställer sig positiva till emissionen och dess villkor. Emissionslikviden stärker bolagets finansiella ställning och rörelsekapital. Det ger bolaget de resurser som behövs för att expandera och bl a leverera Netrevelations del i samarbetet med Worldspan. I ett första steg skall konceptet etableras på Londonmarknaden, för att därefter successivt rulla ut på övriga marknader. Som ansvarig för Worldspan-projektet och dess globala lansering har Tim Åström utsetts. Tim kommer närmast från Worldspan där han var Country Manager för Sverige och Finland. Tim har erfarenhet av internationella lanseringar och ett stort kontaktnät inom resebranschen - inte minst inom Worldspans organisation. Rekryteringen av Tim ger oss en flygande start i projektet. Utöver beslut om företrädesemissionen, fattade styrelsen också beslut om ytterligare 700.000 kronor i en riktad konvertibelemission på samma villkor som ovan. Huvuddelen riktas till Företaget Linkon AB, Netrevelations samarbetspartner för distribution av Tågtaxi-konceptet. Försäljningen Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under maj knappt 95 MSEK, vilket är samma nivå som under maj. [REMOVED GRAPHICS] Tågtaxi Vi har tidigare rapporterat om störningar i externa säljsystem som drabbat konceptet under april och maj. En återhämtning skedde under juni. Vi kan också se att återhämtningen har fortsatt under juli. FöretagsTaxi Under juni fortsatte arbetet, enligt plan, med att färdigställa det nya FöretagsTaxi för Netsys. När anpassning och testkörning är klara ansluts befintliga kunder och nya avtal successivt. Vi har tidigare rapporterat om ett Letter of Intent med TeliaSonera beträffande FöretagsTaxi-konceptet. Just nu befinner vi oss i slutskedet med korrigering och redigering av avtalstexten. Pga semestertider bedömer vi att det tar ytterligare en tid innan vi kan rapportera målgång i projektet. Vår mål är dock att det skall vara klart under augusti. Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 11 augusti. Nästa nyhetsbrev nr 14 publiceras den 22 augusti. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar