Netrevelation tecknar avtal med Marakanda

Netrevelation tecknar avtal med Marakanda Netrevelation och Marakanda har tecknat avtal om att ansluta Netsys och Netrevelations produkt FöretagsTaxi, som omfattar mer än 12 000 bilar, till Marakandas affärsresesportal - Marakanda Tur&Retur. Marakanda är marknadsledande inom helhetslösningar för elektronisk affärsresehantering. I Marakanda Tur&Retur kan företag och myndigheter hantera sina resenärsprofiler, resebokningar, reseräkningar och fakturor via en webbaserad portal. Lösningen innebär effektivare administration och bättre uppföljning och kontroll av resandet. Till de redan existerande bokningskanalerna tåg, flyg och hotell läggs nu även FöretagsTaxi . Bland Marakandas kunder finns flera reseintensiva statliga myndigheter och verk, men också stora privata reseköpare som TeliaSonera. - För Netrevelation innebär avtalet med Marakanda att vi får tillgång till en sedan länge etablerad tjänst på en växande marknad. I och med detta avtal kan vi leverera Företags Taxi genom den boknings kanal som TeliaSonera använder i dag - vilket är en förutsättning för ett kommande avtal med TeliaSonera, säger Netrevelations VD Roger Blomqvist. Mer information om Marakanda finns på www.marakanda.se. Information lämnas också av Lars Ringsby, Marakanda på telefon: 070- 5772240. Försäljningen [REMOVED GRAPHICS]Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under april på 97 MSEK. Jämfört med mars är det en minskning, villket vi bedömmer är tillfälligt. Grundtrenden som helhet är fortsatt uppåt. Tågtaxi Under april drabbades Tågtaxi av driftsstörningar i externa leverantörsdatasystem pga av uppgraderingar av hårdvara. Detta ledde till problem vid bokning hos resebyråer/-agenter och därmed ett försäljningstapp. Problemen är lösta och Netrevelation har fått kompensation för driftstörningen. FöretagsTaxi Arbetet med att färdigställa FöretagsTaxi i Netsys fortgår enligt planerna. Vi räknar med att vara klara med anpassning och testkörning av de nya tjänsterna efter sommaren. Därefter ansluts kunderna och nya avtal, bl a Marakanda, successivt med början under kvartal tre och fyra då detta beräknas vara slutfört. Nästa Nyhetsbrev Nr 12 kommer den 24 juni. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar