Netrevelation tecknar avtal med Vägverket

Netrevelation tecknar avtal med Vägverket Under februari landade vi nya avtal och projekt. Bl a ett avtal med Vägverket som omfattar Tågtaxi. Avtalet innebär att Vägverket använder Tågtaxi för sina transporter till och från tågresor och att Netrevelation fortlöpande redovisar kvalitet och pris på Vägverkets samlade transporter. Ett strukturerat arbete för miljöförbättringar och trafiksäkerhet omfattas också av avtalet. Vårt avtal med Försvarsmakten förlängdes med 1 år, samtidigt som ett utvärderingsprojekt startade för att utreda om vi med hjälp av Netsys teknik kan organisera och planera lokala garnisons-transporter. Transporter som i dagsläget huvudsakligen utförs med Försvarets egna fordon. Tanken är att minska på behovet av egen bilpark, som renderar höga fasta kostnader, för att därigenom skapa en förbättrad kostnadseffektivitet. Försäljningen Under februari fortsatte Tågtaxiförsäljningen att öka. Jämfört med samma period 2002 ökade försäljningen med 20%. FöretagsTaxi hade en sämre utveckling under februari jämfört med samma period 2002. Det är också det som är orsaken till att "rullande tolv" är lägre i februari. [REMOVED GRAPHICS] Tågtaxi Tågtaxi fortsätter att utvecklas positivt, även om vi från början hoppats på en snabbare utveckling. Tågtaxi är uppskattat av kunderna som en säker och väl fungerande transport kopplad till tåget. Vårt nyligen tecknade avtal med Vägverket är ett bra bevis på Tågtaxis kvaliteter. FöretagsTaxi Försvarsmakten förlängde avtalet med FöretagsTaxi 1 år och startade samtidigt ett utvärderingsprojekt om nya tillämpningar av Netsys inom Försvaret. Den tekniska utvärderingen och produktifieringen i Telia-projektet är nu avslutad och verifierad. Projektet har nu övergått från en avsiktsförklaring till att ta fram ett konkret avtal. Nästa nyhetsbrev nr 10 kommer den 25 april För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar