Stämmokommuniké Netrevelation holding ab (publ)

STÄMMOKOMMUNIKÉ NETREVELATION HOLDING AB (publ) Den ordinarie bolagsstämman i Netrevelation Holding AB (publ) förnyade under torsdagen den 10 april styrelsens bemyndiganden att emittera konvertibla förlagslån samt styrelsens bemyndigande att emittera aktier. Roger Blomquist, VD, framhöll i sitt anförande att det ser lovande ut vad gäller arbetet med att bredda marknaden och att skapa transaktioner för Netsys. När det gäller Tågtaxiprodukten nämndes att utvecklingen för första kvartalet 2003 varit fortsatt positiv jämfört med samma period 2002 - trots en svag affärsresemarknad. Bolaget har genomfört ett besparingsprogram, samt en omförhandling av distributionsavtal, motsvarande 6.3 MSEK/år. Resultateffekten sker successivt från Q1 2003 och under resten av året. När det gäller pågående större projekt, exempelvis Worldspan, meddelades att bolaget följer plan. Stämman beslöt enhälligt att förnya bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 15 MSEK kronor, med företrädsrätt till teckning för bolagets aktieägare. Stämman beslöt enhälligt att också förnya bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera ett konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK kronor, riktad till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare. Stämman beslöt enhälligt vidare att förnya bemyndigandet för styrelsen att under tiden intill nästa ordinariebolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550.000 kronor. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). Till styrelseledamöter omvalde stämman Roger Blomquist, Johan H Larson, Eric Severin, samt Tomas Tobiasson. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Eric Severin till styrelsens ordförande. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar