Bolagsstämma i Nobel Biocare AB

Bolagsstämma i Nobel Biocare AB Bolagsstämman fastställde utdelningen till 2,00 kronor eller totalt 50.115.218 kronor. Avstämningsdag för utdelning blir den 8 maj 2000. Utdelning beräknas utsändas av VPC AB den 11 maj 2000. Följande styrelseledamöter omvaldes: Kenneth Darienzo, Jan Ekberg, Jack Forsgren, Roger Holtback, Lars Ingelmark, Jan Kvarnström, Håkan Larsson och T. Michael Long. Till revisor valdes Ernst & Young AB med Bertel Enlund som huvudrevisor. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Roger Holtback till ordförande och Håkan Larsson till vice ordförande. Delårsrapport för första kvartalet publicerades den 3 maj 2000. Halvårsrapport kommer att lämnas den 16 augusti 2000 och delårsrapport avseende tre kvartal den 25 oktober 2000. Göteborg den 4 maj 2000 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Jan H Johansson, Bolagsjurist och Gunilla Ekholtz, Investor Relations, Nobel Biocare AB, telefon 031 - 81 88 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar