Delårsrapport 1, januari-mars 2000

Delårsrapport 1, januari-mars 2000 Nobel Biocare-koncernen * Försäljningen ökade med 17% till totalt 478,1 MSEK (409,2). * Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 15% till totalt 416,4 MSEK (360,9). * Försäljningen i affärsområde Procera® ökade med 28% till totalt 61,7 MSEK (48,3). * Rörelseresultatet belastades med 9,8 MSEK för inlösen av samtliga utestående syntetiska optioner avseende optionsprogram från 1994 med slutdag den 31 mars 2000. * Rörelseresultatet uppgick till 55,1 MSEK (52,5) justerat för engångskostnaden avseende inlösen av de syntetiska optionerna. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 45,3 MSEK (52,5). Negativa valutaeffekter uppgick till -9,2 MSEK. * Vinst per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,34). Exklusive effekter av de syntetiska optionerna, ökade vinst per aktie med 0,29 SEK. * Nobel Biocare har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med W.L. Gore & Associates, USA, rörande global distribution av dentala membranprodukter. MSEK Jan-mars Jan-mars För- 2000 1999ändrin g Nettoomsättning 478,1 409,2 16,8% varav Dentala Implantat 416,4 360,9 15,4% varav Procera® 61,7 48,3 27,8% Rörelseresultat exkl kostnader för 55,1 52,5 5,0% syntetiska optioner Rörelseresultat 45,3 52,5 -13,7% Resultat efter finansiella poster 38,5 45,3 -15,0% Vinst per aktie, SEK 1,20 1,34 -10,4% Vinst per aktie exklusive 1,77 1,85 -4,3% goodwillavskrivning, SEK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01040/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01040/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar