Nobel Biocare distriutörsavtal med Gore

Nobel Biocare tecknar exklusivt distributörsavtal med W.L.Gore & Associates avseende dentala membran Nobel Biocare har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med det amerikanska företaget W.L Gore & Associates avseende global försäljning av dentala membranprodukter, s k vävnadsgenererande membran. Gore är världsledande på membran och andra produkter för s k styrd vävnadsgenerering. Membran används i områden där det inte finns tillräckligt mycket ben. Produkterna används förutom för dentala implantat, för att behandla benförlust runt tänder och för att förbättra normal tandfunktion och estetik. - Detta avtal ligger väl i linje med Nobel Biocares strategi att utnyttja sin globala distributionsstyrka för att marknadsföra och sälja dentala specialprodukter med höga marginaler. Membranprodukter är också ett naturligt komplement till implantataffären och förstärker därmed Nobel Biocares kunderbjudande. Avsikten är också att påbörja ett samarbete för att gemensamt med Gore utveckla nästa generations membranprodukter, säger Jack Forsgren, VD för Nobel Biocare. Den aktuella marknaden för dentala membranprodukter uppgår till ca 40 miljoner USD per år varav Gore svarar för ca 30%. Distributörsavtalet träder i kraft den 1 juni 2000 och innebär att Nobel Biocares omsättning kommer att öka med ca 100 MSEK på årsbasis. Göteborg den 3 maj 2000 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Jack Forsgren, Verkställande direktör, Nobel Biocare AB, telefon 031- 81 88 00. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företagets båda ® världsledande produktsystem för tandimplantat, Brånemark System och Steri-Oss, har, en global marknadsandel på ca 40 procent. ® Bolagets andra produktlinje Procera är en unik, IT-baserad produktions- och affärsprocess för framställning av individuellt utformad tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i 22 länder. En ny fabrik har nyligen etablerats i USA. Nobel Biocare har ca 1.140 anställda och omsättningen 1999 uppgick till 1.738 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i ett 20-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar