Idag inleds 2004 års Nobelvecka

Måndagen den 6 december inleds årets Nobelvecka i Stockholm. För 2004 års Nobelpristagare och vinnarna av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har två månader i rampljuset passerat sedan offentliggörandet i oktober. Idag är de tio pristagarna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin och ekonomi äntligen samlade i Stockholm. Här kommer de att vara huvudpersoner och hedersgäster under en vecka fylld av aktiviteter, där höjdpunkten är Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten den 10 december.

Nobelveckan inleds med ett besök på Nobelmuseet vid Stortorget i Gamla Stan. Här hälsas årets pristagare med familjer välkomna till en händelserik vecka i Stockholm och här får de också för första gången träffa varandra. I utställningen Människor, miljöer och kreativitet möter pristagarna många av de drygt 750 tidigare pristagarna. Här möter de också sig själva på de monitorer som presenterar 2004 års Nobelpris och ekonomipris. De kommande dagarna tar de prisutdelande institutionernas arrangemang vid, med presskonferenser, föreläsningar, mottagningar och middagar. Presskonferensen för årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi hålls på Kungl. Vetenskapsakademien kl. 9.00 den 7 december och för medicinpristagarna på Nobel Forum, Karolinska Institutet kl. 11.00 samma dag. Pristagarna håller under Nobelveckan, i enlighet med Nobelstiftelsens stadgar, en Nobelföreläsning rörande den upptäckt som de har belönats för. Så har skett, med några få undantag, sedan det första Nobelpriset delades ut år 1901 och så gör pristagarna även i år. Föreläsningarna ges den 8 december i Aula Magna på Stockholms universitet, respektive i Berzeliuslaboratoriet på Karolinska Institutet. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten. För vidare information se http://nobelprize.org. Årets Nobelpristagare i litteratur kommer inte att närvara under Nobelveckan i Stockholm. En förinspelad version av Nobelföreläsningen visas därför på Svenska Akademien den 7 december. Den 9 december vidtar inspelningen av TV-programmet ”Snillen spekulerar” och intervjuer för Nobelstiftelsens officiella webbplats Nobelprize.org. Efter den traditionsenliga Nobelprisutdelningen i Konserthuset och banketten i Stadshuset den 10 december, Alfred Nobels dödsdag år 1896, avslutas Nobelveckans officiella program den 12 december med pristagarnas individuella besök på Nobelstiftelsen. Därefter har pristagarna bjudits in till en rad universitet i Sverige och Norden för att föreläsa och delta i seminarier. För vidare information om årets pristagare, Nobelpriset, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne samt de prisutdelande institutionerna besök http://nobelprize.org.

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.

Dokument & länkar