Offentliggörande av 2004 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Offentliggörande av 2004 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Nobelstiftelsen meddelar härmed att de prisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för offentliggörandet av årets prisbeslut: Måndagen den 4 oktober, kl. 11.30 tidigast Nobelpriset i fysiologi eller medicin Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm Tisdagen den 5 oktober, kl. 11.45 tidigast Nobelpriset i fysik Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Onsdagen den 6 oktober, kl. 11.45 tidigast Nobelpriset i kemi Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Fredagen den 8 oktober, kl. 11.00 Nobels fredspris Norska Nobelkommittén, Norska Nobelinstitutet, Drammensveien 19, Oslo Måndagen den 11 oktober, kl. 13.00 tidigast Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för offentliggörande av Nobelpriset i litteratur senare. Prisbesluten offentliggörs även på Nobelstiftelsens officiella webbplats: www.nobelprize.org 2004 års Nobelpris blir 10,0 Mkr (2003: 10,0 Mkr), dvs. den samlade prissumman för Nobelprisen (fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred) uppgår till 50,0 Mkr, vartill kommer 10,0 Mkr för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. För ytterligare information, kontakta Annika Ekdahl på Nobelstiftelsens informationsavdelning, tel: 08-663 14 70, e-post: annika.ekdahl@nobel.se. Stockholm den 25 augusti 2004 NOBELSTIFTELSEN Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.