Ledningsförändring i Norema

Björn Arnestad lämnar på egen begäran befattningen som affärsenhetschef för Nobias norska affärsenhet Norema.
 
Björn har på ett framgångsrikt sätt lett verksamheten under några år av stor förändring. Bland annat har den gemensamma måttstandarden K20 införts och produktionen lagts om till montering. Nu går verksamheten i Norema in i en ny fas med ökat fokus på marknad och försäljning.
 
Till tillförordnad affärsenhetschef har utsetts Peter Petersson, direktör med ansvar för affärsutveckling och personal i Nobiakoncernen.
 
Förändringen gäller från och med den 1 juni.
 
Nobia AB
2003-05-26
 
För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Tel: 08-440 16 00
Peter Petersson, VP affärsutveckling och personal, Tel: 0705-84 43 55
Katarina Sivander, Informationschef, Tel: 08-440 16 07

Se även Nobias webbplats www.nobia.se
 
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 9,6 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 5 900 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.

Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar