Nobia förvärvar den ledande österrikiske kökstillverkaren EWE-FM

* Nobia stärker sin ställning på den kontinentaleuropeiska köksmarknaden
* EWE-FM:s försäljning uppgår till cirka 575 miljoner kronor och marknadsandelen i Österrike är cirka 16 procent
* EWE-FM är den ledande tillverkaren av kök till mellan och övre segmenten i Österrike
* Förvärvet påverkar vinst per aktie positivt från och med första året
* Integrationen av EWE-FM i Nobiakoncernen förväntas ge synergieffekter
 
EWE-FM är Österrikes ledande tillverkare av monterade kök till mellan och övre segmenten. Företaget levererar monterade kök till köksbutiker och möbelaffärer.
 
Ungefär 75 procent av EWE-FM:s försäljning är i Österrike. Resterande 25 procent säljs i södra Tyskland, norra Italien, Schweiz och central- och östeuropa.
 
"Ewe-FM är det främsta köksföretaget i Österrike och passar mycket väl in i Nobiagruppen. Med Ewe-FM får Nobia en stark position i Alpregionen och en plattform för att bygga ut vår närvaro i Östeuropa. Ewe-FM erbjuder synergimöjligheter inom inköp och med sina välinvesterade fabriker även inom komponentförsörjning" säger Nobias VD Fredrik Cappelen.
 
Företaget har 470 anställda och produktionsanläggningar i Wels och Freistadt i Österrike. Huvudkontoret är i Wels.
 
EWE-FM har två starka varumärken - EWE och FM. EWE är inriktat mot modern design och FM mot mer traditionell design.
 
EWE-FM:s omsättning på 575 miljoner kronor innebär att Nobiakoncernens totala omsättning ökar med 5 procent. EWE-FM förväntas öka Nobias vinst per aktie från och med första året.
 
Det främsta strategiska skälet till förvärvet är att EWE-FM kommer att stärka Nobias närvaro i kontinentaleuropa och ge en stark marknadsposition i Österrike.
 
Genom förvärvet av EWE-FM får också Nobia möjlighet att utveckla tillväxtmöjligheterna i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien. EWE-FM har under 2004 utvecklat sin verksamhet i denna del av Europa och har för närvarande 5 köksbutiker i dessa länder.
 
EWE-FM:s framgångsrika strategi kommer inte att ändras i och med Nobias förvärv av företaget. Wilhelm Pacher, EWE-FM:s VD och huvudägare, kvarstår som VD för företaget.
 
Avtalet ska godkännas av berörda konkurrensmyndigheter.
 
Inbjudan till telefonkonferens
Nobia håller telefonkonferens idag kl. 11.15 CET, där VD Fredrik Cappelen och vice VD Lennart Rappe presenterar förvärvet. Telefonkonferensen hålls på engelska.
 
Tid: 11.15 CET
Nummer att ringa in på: +44 (0)207 162 0190
Lösenord: Nobia
 
Obs! Även om man sitter i London ska riktnumret slås!
  
Nobia AB
2004-11-17
 
För ytterligare information
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel. 08-440 16 00
Lennart Rappe, vice VD, tel. 08-440 16 00

Se även Nobias hemsida: www.nobia.se
 

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar