Nobia fullföljer förvärvet av EWE-FM

De österrikiska och tyska konkurrensmyndigheterna har utan förbehåll godkänt Nobias förvärv av Österrikes ledande kökstillverkare EWE-FM.
 
Genom detta förvärv stärker Nobia sin ställning i Österrike och på den kontinentaleuropeiska köksmarknaden.
 
EWE-FM:s försäljning uppgår till cirka 575 miljoner kronor och marknadsandelen i Österrike är cirka 16 procent. Ungefär 75 procent av EWE-FM:s försäljning är i Österrike. Resterande 25 procent säljs i södra Tyskland, norra Italien, Schweiz och central- och östeuropa. EWE-FM är den ledande tillverkaren av kök till mellan och övre segmenten i Österrike.
 
Förvärvet påverkar Nobias vinst per aktie positivt från och med första året. Integrationen av EWE-FM i Nobiakoncernen förväntas ge synergieffekter
 
Det främsta strategiska skälet till förvärvet är att EWE-FM kommer att stärka Nobias närvaro i kontinentaleuropa och ge en stark marknadsposition i Österrike. Genom förvärvet av Ewe-FM ges också intressanta tillväxtmöjligheter i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien.
 
- Det gläder oss att myndigheterna i Österrike och Tyskland har godkänt förvärvet av EWE-FM, säger Fredrik Cappelen, VD och koncernchef för Nobia. Bolaget passar mycket väl in i Nobiakoncernen och ger oss en stark position i Alpregionen och en plattform för att bygga ut vår närvaro i Östeuropa.
 
 
 
                       
Nobia AB
2004-12-27
 
 
För ytterligare information:
Lennart Rappe, Vice VD, tel:  08- 440 16 00

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar