Nobia ökar investeringarna i Magnets butiksnät

För att ytterligare öka konkurrenskraften har ett inriktningsbeslut fattas om ökad investeringstakt i butiksnätet i den brittiska affärsenheten Magnet. Som en följd av dettta beräknas Magnets investeringar öka med cirka 100 MSEK under 2004. Totalt omfattar uppgraderingsprogrammet cirka 150 butiker under en treårsperiod.
 
Sedan Nobias förvärv av Magnet våren 2001 har nya butikskoncept utvecklats för att bättre motsvara dagens upplevelseorienterade köpmönster. Erfarenheterna har varit positiva och tillväxten har varit god i dessa butiker. En uppgradering av butiksnätet kommer att befästa Magnets marknadsledande position i segmentet monterade kök, och därmed säkerställa fortsatt organisk tillväxt för framtiden.
 
I Magnet finns för närvarande totalt 208 butiker av tre olika typer, renodlade köksbutiker, renodlade proffsbutiker samt kombinerade butiker för både konsumenter och professionella kunder.
 
 
 
Nobia AB
2003-10-23
 
 
För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel. 08-440 16 00
Katarina Sivander, Informationschef, tel. 08-440 16 07

 
Se även Nobias webbplats www.nobia.se
   
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har cirka 5 700 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar