Nobias styrelse föreslår optionsprogram

Styrelsen för Nobia AB har idag beslutat föreslå att ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 fattar beslut om ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nobiakoncernen.
 
Programmet innebär att cirka 150 personer erbjuds att till marknadsmässig premie köpa sammanlagt högst 1.175.000 optioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Nobia, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapital och röster vid fullt utnyttjande av optionerna. Optionerna föreslås ha en löptid på fem år med en teckningskurs motsvarande 125 procent av gällande aktiekurs.
 
För att underlätta deltagande i programmet avser Nobia att subventionera optionspremien genom att efter två år utbetala en kontant subvention motsvarande 40 procent av erlagd premie till de optionsinnehavare som då kvarstår i anställning hos bolaget.
 
Det nu föreslagna optionsprogrammet utgör en första del av ett incitamentsprogram som avses omfatta tilldelning av optioner under tre år, vid fullt utnyttjande av optionerna motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapital och röster år ett, och 1,0 procent vardera år två och tre.
 
Nobia AB
2003-03-20
 
För ytterligare information:
Hans Larsson, styrelseordförande, tel: 08-679 92 04, mobil: 070-592 92 55
Se även Nobias webbplats www.nobia.se
 
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor 2002 och har 5.900 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar