Nobias styrelse har fastställt finansiella mål för koncernen

Nobias styrelse har fastställt koncernens finansiella mål enligt nedanstående.
 
Tillväxtmål
Nobia har inriktningen att genom tillämpning av sin affärsmodell och finansiella styrka uppnå lönsam tillväxt. Nobias organiska tillväxt skall vara högre än marknadens utveckling. Nobia har ambitionen att fortsätta att växa genom förvärv. Förvärv beror till viss del på omständigheter utom Nobias kontroll.
 
Finansiella måltal
Vinsten per aktie skall växa med genomsnittligt 12 procent per år.
 
Nobia skall i befintlig struktur på sikt uppnå en rörelsemarginal före goodwillavskrivning (EBITA) på 10 procent över en konjunkturcykel.
 
Koncernens affärsenheter styrs med mål för rörelsemarginal före goodwillavskrivningar och avkastning på sysselsatt kapital.
 
Skuldsättningsgraden uttryckt som relationen nettoskuld/eget kapital skall ej överstiga 1:1.
 
En tillfälligt högre skuldsättningsgrad kan accepteras i samband med förvärv medan en långsiktigt väsentligt lägre skuldsättningsgrad skall korrigeras genom extrautdelning eller återköp av aktier.
 
Utdelningen till aktieägare skall utgöra cirka 30 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek skall dock hänsyn tas till bolagets aktuella kapitalstruktur.
 
Nobia AB
2003-03-14
 
För ytterligare information:
Hans Larsson; ordförande, tel. 08-679 92 04, 070-592 92 55
Fredrik Cappelen; VD och koncernchef, tel. 08-440 16 02
Lennart Rappe; vVD och finansdirektör, tel 08-440 16 16

Se även Nobias webbplats www.nobia.se
 
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar