Beslut vid Nobias bolagsstämma 2003

Nobias bolagsstämma 2003 Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2002 till 2,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 28 april 2003 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 2 maj 2003. Val av styrelseledamöter Till ny ledamot i styrelsen invaldes Bodil Eriksson, vice VD och informationsdirektör i Axfood AB. Styrelseledamöterna Karsten Bomann Jonsen, Hans Larsson, Wilhelm Laurén, Harald Mix, Thomas Nilsson, Gerhard de Geer och Fredrik Cappelen omvaldes. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Hans Larsson till ordförande. Optionsprogram Bolagsstämman antog det av styrelsen föreslagna teckningsoptionsprogrammet riktat till cirka 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nobiakoncernen som erbjuds att till marknadsmässig premie köpa sammanlagt högst 1.175.000 optioner. VD är garanterad en tilldelning av 40.000 teckningsoptioner, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner kan förvärva mellan 3.000 och 27.000. För att underlätta deltagande i programmet kommer Nobia att subventionera optionspremien genom att efter två år utbetala en kontant subvention motsvarande 40 procent av erlagd premie till de optionsinnehavare som då kvarstår i anställning hos bolaget. Optionspremie samt teckningskurs kommer att fastställas under perioden 5 maj till och med den 9 maj 2003. Preliminärt baserat på en aktiekurs om 56 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 22 april uppgår teckningskursen till 70 kronor och optionspremien till ca 9,50 kronor. Nyteckning av 1.175.000 aktier kan påkallas från och med 22 maj 2005 till och med 22 maj 2008. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade att en nomineringskommitté skall utses genom att styrelsens ordförande sammankallar de fem största aktieägarna i bolaget under tredje kvartalet. Dessa utser nomineringskommitténs ledamöter. Sammansättningen offentliggörs i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Nomineringskommitténs uppgift är att till bolagsstämman föreslå styrelse, revisor, styrelse- och revisionsarvode. VD och koncernchef Fredrik Cappelens anförande vid bolagsstämman finns tillgängligt på Nobias webbplats, www.nobia.se. Nobia AB 2003-04-24 För ytterligare information: Hans Larsson, styrelsens ordförande, tel: 08-679 92 04, mobil: 070-592 92 55 Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 9,6 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 5.900 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista. Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar