Bokslutskommuniké januari-december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 2002 jämfört med 2001 * Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 9 594 MSEK (8 283). * Rörelsemarginalen ökade till 7,6 procent (6,5). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 46 procent till 606 MSEK (414). * Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 46 procent till 7,53 SEK (5,15). * Organisk tillväxt och resultatförbättring i de nordiska och brittiska verksamheterna. * Förbättrad rörelsemarginal i den kontinentaleuropeiska verksamheten, trots minskad försäljning. Fjärde kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period föregående år * Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent (6,3). * Förbättrad rörelsemarginal i samtliga verksamhetsområden. Utdelning * Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 SEK per aktie. För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00040/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar