Delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 2003-04-23 januari - jan- april- mars dec mars Nyckeltal 2003 2002 2002 2002/0 3 Nettoomsättning, MSEK 2 346 2 404 9 594 9 536 Rörelseresultat före avskrivningar, 240 238 1 036 1 038 MSEK (EBITDA) Rörelseresultat före 179 173 788 794 goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 164 157 725 732 Rörelsemarginal, % 7,0 6,5 7,6 7,7 Resultat efter finansiella poster, 148 121 606 633 MSEK Resultat per aktie, efter full 1,70 1,56 7,53 7,64 utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,9 18,1 Avkastning på eget kapital, % 18,7 18,4 · Första kvartalet 2003 jämfört med första kvartalet 2002 · Rörelsemarginalen ökade till 7,0 procent (6,5). · Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 procent till 148 MSEK (121). · Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 9 procent till 1,70 SEK (1,56). · Fortsatt marginalförbättring till följd av sänkta materialkostnader. · Fortsatt organisk tillväxt i de brittiska och nordiska verksamheterna. · Marginalförbättring i de brittiska och kontinentaleuropeiska verksamheterna. För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01060/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01060/wkr0002.pdf The full report

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar