Halvårsbokslut: Nobia gör kök till sin kärnverksamhet vinsten fördubblad första halvåret

Halvårsbokslut: Nobia gör kök till sin kärnverksamhet - vinsten fördubblad första halvåret Genom förvärven av Poggenpohl och Norema har Nobia skapat Europas största kökskoncern. Samtidigt har dörrverksamheten Swedoor avyttrats och fönsterverksamheten i Svenska Fönster är på väg att säljas. Därmed har den beslutade strategin att göra kök till Nobias huvudaffär genomförts. I april avyttrade Nobia sin dörrverksamhet (Swedoor) till det danska börsbolaget Vest-Wood A/S. Swedoor omsatte cirka 1 miljard kronor 1999. Under augusti har avtal träffats om att avyttra Svenska Fönster. I början av juli slutfördes förhandlingarna med Skanska om att förvärva Poggenpohl-gruppen, som omsätter 2,1 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 700 personer. Samtidigt blev förhandlingarna klara som gör att Nobia tar över köksverksamheten inom Norema, som ingår i den norska, börsnoterade Norema ASA- koncernen. Norema Kök omsätter 550 miljoner kronor och sysselsätter 600 anställda. - Genom vårens affärer har vi skapat en slagkraftig koncern med en omsättning på cirka 6,2 miljarder kronor och cirka 5 100 anställda. Vi har också genomfört den beslutade strategin att göra kök till vår kärnverksamhet, säger Fredrik Cappelen, Nobias VD. - Vi kommer nu att fortsätta vidareutveckla och expandera vår redan starka position på den europeiska köksmarknaden. Genom organisk tillväxt och förvärv räknar vi med att växa med minst 15-20% per år, säger Fredrik Cappelen Fördubblad vinst Koncernens nettoomsättning under första halvåret blev 1 789 miljoner kronor (2 029). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med fem procent. Resultatet efter finansiella poster ökade till 78 miljoner kronor (exkl. jämförelsestörande poster). Det innebar en fördubbling jämfört med samma period föregående år (41 miljoner kronor). - I första hand beror resultatet på förbättrad effektivitet men även på ökad efterfrågan i Sverige, Norge och Finland, säger Fredrik Cappelen. Köksverksamheten utvecklades väl under perioden och nettoomsättningen ökade med fyra procent. Det gav ett rörelseresultat på 99 miljoner kronor (59). Ökningen uppnåddes främst hos Novart i Finland samt i Sverige och Norge. Star Byggprodukter ökade sin försäljning med elva procent vilket gav ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor (5). Även Svenska Fönster ökade nettoomsättningen med 15 procent och redovisade ett rörelseresultat på 9 miljoner kronor (4). För ytterligare information Fredrik Cappelen, tel. +46 31 703 53 50 Fakta om Nobia Nobia AB är Europas största kökskoncern som i sin nya struktur får en omsättning på ca 6,2 miljarder kronor och ca 5100 anställda. Bland Nobias varumärken finns Marbodal, HTH, Uno form, Sigdal, Star Beka, Petra, Parma och À la Carte. I Poggenpohl-gruppen ingår förutom Poggenpohl ytterligare tre tyska köksföretag: Pronorm, OPTIFIT och Goldreif, samt Myresjökök (Sverige) och WFM (Polen). I Norema Kök ingår varumärkena Norema och Invita. Dessutom ingår den under försäljning varande fönsterverksamheten med varumärkena SP Fönster, Traryd Fönster och BorDörren. I koncernen ingår också byggmaterialgrossisten Star Byggprodukter AB. Produkterna tillverkas i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Nobia ägs av Industri Kapital 1994 -fonden samt av företagsledningen och Skanska AB med en ägarandel på drygt 21 procent och Norema ASA med en ägarandel på ca 11 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar