Nobias styrelse har fastställt finansiella mål för koncernen

Nobias styrelse har fastställt finansiella mål för koncernen Nobias styrelse har fastställt koncernens finansiella mål enligt nedanstående. Tillväxtmål Nobia har inriktningen att genom tillämpning av sin affärsmodell och finansiella styrka uppnå lönsam tillväxt. Nobias organiska tillväxt skall vara högre än marknadens utveckling. Nobia har ambitionen att fortsätta att växa genom förvärv. Förvärv beror till viss del på omständigheter utom Nobias kontroll. Finansiella måltal Vinsten per aktie skall växa med genomsnittligt 12 procent per år. Nobia skall i befintlig struktur på sikt uppnå en rörelsemarginal före goodwillavskrivning (EBITA) på 10 procent över en konjunkturcykel. Koncernens affärsenheter styrs med mål för rörelsemarginal före goodwillavskrivningar och avkastning på sysselsatt kapital. Skuldsättningsgraden uttryckt som relationen nettoskuld/eget kapital skall ej överstiga 1:1. En tillfälligt högre skuldsättningsgrad kan accepteras i samband med förvärv medan en långsiktigt väsentligt lägre skuldsättningsgrad skall korrigeras genom extrautdelning eller återköp av aktier. Utdelningen till aktieägare skall utgöra cirka 30 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek skall dock hänsyn tas till bolagets aktuella kapitalstruktur. Nobia AB 2003-03-14 För ytterligare information: Hans Larsson; ordförande, tel. 08-679 92 04, 070-592 92 55 Fredrik Cappelen; VD och koncernchef, tel. 08-440 16 02 Lennart Rappe; vVD och finansdirektör, tel 08-440 16 16 Se även Nobias webbplats www.nobia.se Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00940/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar